Stobbenfrezen


Nadat een boom verwijderd is, blijft de stobbe (stronk) achter.
Indien gewenst kan deze met een stobbenfrees tot onder het maaiveld verwijderd worden.