Kappen


Als een boom op een bepaalde plaats niet behouden kan worden, dient deze verwijderd te worden.
Als er genoeg ruimte is kan een boom onderaan geveld worden.
In de praktijk is het echter meestal zo dat dat niet mogelijk is en een boom van boven naar beneden gedemonteerd moet worden.
Dit kan gedaan worden met behulp van bijvoorbeeld een hoogwerker, maar vaker nog wordt dit klimmend uitgevoerd.
Als een boom geveld is, blijft er een stobbe achter, deze kan verwijderd worden met behulp van een stobbenfrees (link stobbenfrezen).

Vrijgekomen hout kan versnipperd worden (link versnipperen) of tot brandhout verwerkt worden (link brandhout).